Welkom Bezoeker

Nederlands Heidendom
In het midden van de zomer van 2000 werd Nederlands Heidendom (NH) door een handvol jongeren opgericht. Eerst werd een webstek oplijn gezet, daarna een forum, en toen was er een kennismakingsuitje naar de 'Kei van Amersfoort'. Aan het eind van 2000 hadden we 9 leden.
De webstek is er nog steeds, inmiddels flink uitgebreid, en het forum heeft meer dan 250 geregistreerde leden. Hier vind je ons forum
Het doel van NH is ons heidense voorvaderlijk geloof herontdekken en herbeleven. Dat doen we door onderzoek, discussie, het schrijven en publiceren van het Heidens Jaarboek (HJB), en het gemeenschappelijk vieren van de seizoensfeesten.

Ieder jaar hebben we vijf officiële bijeenkomsten/activiteiten:

- 'Heidensch Drinckgelagh' onze nieuwjaarsborrel;
- onze 'voorjaarswandeling';
- ons 'Midzomerfeest';
- onze 'Herfstwandeling';
- ons 'Joelfeest'.

Als je links boven op 'Activiteiten' klikt, kun je hierover meer lezen.

Geen politiek en geen fictie, maar trouw aan oude zeden
Nederlands Heidendom doet niet aan politiek, punt uit. Politiek is 'dood in de pot'; zeker bij het Noordwest-Europese (het Germaanse) heidendom. Wij willen -om maar even een populaire term te gebruiken- gewoon 'lekker bezig' zijn, en daarbij anderen niet storen of gestoord worden. We zijn met opzet niet verbonden aan andere gezelschappen of organisaties, zodat we ons alleen voor onszelf hoeven te verantwoorden. Zaken als New Age, Wicca, Theosofie, 'Witte Power', Lokitisme en andere fantasieŽn zul je bij ons niet aantreffen.

De meeste van ons hebben, direct of indirect, een christelijke achtergrond. Deze culturele achtergrond ontmaskeren, en ons voorvaderlijk gedachtegoed terugwinnen, is voor velen van ons wel een belangrijke zaak. Maar dat gebeurt wel op een speelse en niet radicale manier. In onze geestelijke zoektocht proberen we feit en fictie zo goed mogelijk te scheiden. Het gaat ons om het herontdekken van heidense tradities. Het betreft dan de wereldbeschouwing en de zeden van onze heidense voorouders zoals die meer dan duizend jaar geleden gemeengoed waren in Nederland.

Stuur- en invullingsgroepen
Nederlands heidendom is opgedeeld in: Wolfhuiden, de Ostaracommissie, de Grimmbergengroep, de Kerngroep en de algemene forumleden.

De 'Wolfhuiden' (vier stuks), zijn te beschouwen als het dagelijks bestuur van NH. Zij modereren de webstek en zijn de beschermelingen van de tradities van Nederlands Heidendom.
De 'Ostaracommissie' draagt zorg voor een degelijke organisatie van de seizoensfeesten van NH .
De 'Grimmbergengroep' is een denktank die zich bezighoudt met het formuleren van de 'kernwaarden' en 'grondgedachten' van het heidendom.
De 'Kerngroep'. Deze groep fungeert als klankbord voor de voornoemde drie groepen en houdt die scherp. Bovendien spelen de leden uit de Kerngroep een belangrijke rol bij het uitvoeren van de seizoensfeesten, waarvan de Ostaracommissie de krijtlijnen heeft uitgezet.
De algemene forumleden bestaan uit mensen die af en toe bijdragen leveren aan Nederlands Heidendom door bijvoorbeeld artikelen te schrijven of helpen bij het organiseren van activiteiten.

Agenda van 2014
Hierboven schreven we al dat we we vijf officiële bijeenkomsten/activiteiten hebben. Onze voorjaarsborrel is dit jaar niet doorgegaan. Dit is de agenda voor de activiteiten van 2014:

1. Voorjaarswandeling in de bossen boven Arnhem: zaterdag 29 maart 2014
2. Midzomerfeest Achterhoek: vrijdag 20 juni tot en met zondag 22 juni 2014
3. Herfstwandeling in Overijssel: zaterdag 25 oktober 2014
4. Joelfeest Achterhoek: vrijdag 19 tot en met zondag 21 december 2014.

Wil je weten of en hoe je kunt meedoen, kijk dan op ons forum

 

Heidense groet, Nederlands Heidendom

.