Marktplaats

Nederlands Heidendom geeft ieder jaar een Heidens Jaarboek uit. Daarnaast hebben we ook een T-hemd. Hieronder staat informatie over hoe u deze artikelen kunt bestellen.

 

HEIDENS JAARBOEKEN

Heidens jaarboek 2019

Dit dertiende Heidens Jaarboek (HJB) is met 134 bladzijden extra dik. Het bevat een heel aantal interessante artikelen die variëren van populair tot wetenschappelijk.

Inhoud
- In het eerste artikel vertelt Boppo over de komst van de wolf naar Nederland, en de betekenis daarvan voor Heidendommers.

- In het tweede artikel neemt Gerard ons weer mee op zijn verrassende zoektocht naar de betekenis van de verschillende symbolen. Dit keer vertelt hij over de zigzaglijn.

- In het derde en wat langere artikel vertelt Boppo over de Friese dondergod Thuner, en over een Oudfries amulet dat aan de dondergod gewijd was.

- Vincent geeft in het vierde artikel een boekbespreking van het spraakmakende boek uit 2011 van de Franse historicus Michel Pastoureau: ‘The Bear: History of a Fallen King’. Het boek is een beschrijving van de Europese cultuurgeschiedenis van de beer.

- Daarna volgen enkele vertaalde paragrafen uit de Altgermanische Religionsgeschichte (AGR). Dit is hét overzichtswerk over de Germaanse godsdienstgeschiedenis van de hand van de Oudgermanist Jan de Vries. Axnot, Krijgwolf en Wagenaar vertaalden elk een deel.

- En tot slot drie verhalen uit onze verhalenwedstrijd. Tijdens ons joelfeest op vrijdagavond 21 december 2018 werd, zoals traditiegetrouw, onze schrijf- en voorleeswedstrijd gehouden. Axnot, Frank en Gerard schreven een heidens geďnspireerd verhaal met als thema: ‘boerenmagie’. Het zijn drie bijzondere verhalen van 999 woorden.

- Door het boek heen zijn drie prachtige gedichten van Hella opgenomen.

Bestellen
Het HJB is te bestellen door een E-mail naar (grimmsma@live.nl) te sturen mét je adresgegevens. Ik stuur je vervolgens de betalingsgegevens. Prijs: 9,90 euro (dit zijn de totale kosten van het boekje én het verzenden)

 

Heidens jaarboek 2014

Het twaalfde Heidens Jaarboek (HJB) is uit. Dit jaar extra dik met 134 bladzijden leesvoer voor heidenen, zowel op wetenschappelijk als op populair gebied.

Inhoud
- Het eerste artikel bestaat uit enkele vertaalde paragrafen uit de Altgermanische Religionsgeschichte (AGR); hét overzichtswerk over de Germaanse godsdienst-geschiedenis van de hand van de Oudgermanist Jan de Vries. Axnot en Wagenaar vertaalden beiden een deel.

- In het tweede artikel neemt Gerard ons mee op zijn verrassende zoektocht naar de betekenis van de verschillende symbolen op een stokoud eikenhouten paneel. Het blijkt een speculaasplank te zijn met een bijzondere boodschap.

- In het derde én het vierde artikel vertelt Boppo veel heidense en andere wetenswaardigheden over de plek van de herfstwandeling van NH in 2014: de bossen en heidevelden in de kop van Overijssel (de Woldberg en landgoed De Eese).

- Het vijfde artikel is van de hand van de gastauteur Frank Bosman. Het is een diepgaande analyse van de heidense aanpassingen aan het Jezusverhaal in de Oudsaksische Heliand. Frank legt uit hoe deze aanpassingen het evangelie acceptabel moesten maken voor de vroegmiddeleeuwse Saksische adel.

- Roy geeft in het zesde artikel een interessante beschouwing over de Noordse term Örlögr, dat letterlijk vertaalt als Oerwet. Hij legt ook een verband tussen deze term uit de Noordse mythen en de term Primal Law zoals die door de Traditionalisten gebruikt wordt.

- Tijdens ons joelfeest op vrijdagavond 20 december 2013 werd voor de achtste keer de schrijf- en voorleeswedstrijd gehouden. Axnot, Kezlar en Gerard schreven een heidens geďnspireerd verhaal. Deze drie bijzondere verhalen van 999 woorden lees je als laatste.

Bestellen
Het HJB is te bestellen door een E-mail te sturen naar [grimmsma @ live.nl] mét je adresgegevens. Ik stuur je vervolgens de betalingsgegevens.

Specificaties van het HJB 2013:
- prijs: 9,90 euro (dit zijn de totale kosten van het boekje én het verzenden)
- formaat: A-5
- 134 bladzijden zwart/wit
- luxe pocket; omslag inclusief laminaat
- Binnenwerk: 320 x 460 L 100 Wit
- Omslag: Prodigital Indigo Gloss 320 x 460 B 250 Wit
- hoogwaardige papierkwaliteit voor een zeer lange levensduur

 

Heidens jaarboek 2013
Het elfde Heidens Jaarboek (HJB) is uit. Ook dit jaar weer honderd bladzijden leesvoer voor heidenen, zowel op wetenschappelijk als op populair gebied.

Inhoud
Het eerste artikel in dit HJB bestaat uit enkele vertaalde paragrafen uit de Altgermanische Religionsgeschichte. Dit is hét overzichtswerk van de Germaanse godsdienstgeschiedenis van de Oudgermanist Jan de Vries.

In het tweede artikel neemt Gerard ons mee op zijn zoektocht naar de betekenis van het hartsymbool. In zijn symboolhistorisch onderzoek, dat van India tot in de Keltische en Germaanse gebieden loopt, en ondersteund wordt met veel illustraties, komt hij tot verrassende ontdekkingen.

In het derde artikel graaft Boppo diep in de wetenschappelijke literatuur over de runeninscripties in Friesland. Hij wilde weten of de inscripties in Friesland dwaalgasten zijn, of dat er in de heidense middeleeuwen daadwerkelijk een inheems Friese runencultuur was.

Op vrijdagavond 21 december 2012 werd voor de zevende keer onze schrijf- en voorleeswedstrijd gehouden. Axnot, Arianne en Gerard schreven een heidens geďnspireerd verhaal. Deze drie sfeervolle verhalen van 999 woorden kunt u in het vierde artikel lezen.

Na de drie korte verhalen volgt een tweegesprek tussen de 'seizoenskoning' en '-koningin' van Nederlands Heidendom: Gerard en Weorthan. Aan de hand van stellingen geven zij een zeer persoonlijke kijk op wat heidendom voor hun betekent.

In het laatste artikel geeft Axnot een overzicht van de methodieken die in het sprookjesonderzoek gebruikt worden. De tekst wordt verlevendigd met enkele sprookjesvoorbeelden. Het artikel is een handleiding voor geďnteresseerde beginners, om met behulp van wetenschappelijke methoden greep te krijgen op de herkomst, verwantschappen en betekenis van sprookjes.

Bestellen
Het HJB is te bestellen door een E-mail te sturen naar [grimmsma @ live.nl] mét je adresgegevens. Ik stuur je vervolgens de betalingsgegevens.

Specificaties van het HJB 2013:
- prijs: 9 euro (dit zijn de totale kosten van het boekje én het verzenden)
- formaat: A-5
- 100 bladzijden zwart/wit
- luxe pocket; omslag inclusief laminaat
- Binnenwerk: 320 x 460 L 100 Wit
- Omslag: Prodigital Indigo Gloss 320 x 460 B 250 Wit
- hoogwaardige papierkwaliteit voor een zeer lange levensduur

 

Heidens jaarboek 2012
MetTrots melden we dat het 10e Heidens Jaarboek klaar is. Nog net op tijd voor de feestdagen, zodat u tijdens de lange donkere Joelnachten heidens leesvoer heeft. Deze extra dikke uitgave (108 blz) telt 4 artikelen en 6 korte verhalen.Inhoud
We beginnen met de vertaling van twee hoofdstukken uit het meesterwerk van de vermaarde Oudgermanist Jan de Vries: "Die geistige Welt der Germanen" uit 1964. In dit boek beschrijft hij de "geestelijke wereld der Germanen". Dus o.a. hoe onze heidense voorouders in het leven stonden en tegen de dood aan keken. Hoe beleefden ze deze wereld, en de andere wereld; en hoe communiceerden deze twee werelden met elkaar. Waarom handelden heidenen zoals ze deden. Al deze vraagstukken reconstrueert De Vries schijnbaar moeiteloos en meesterlijk, uit de spaarzaam overgeleverde oude saga's, mythen en kunstvoorwerpen.

Met deze twee hoofdstukken ronden we tevens ons heidense vertaalproject van Die geistige Welt af. Een klus die al in 2006 begon.

In het eerste hoofdstuk, de inleiding, schetst Jan de Vries de inhoud bvan het boek, en geeft hij aan tegen welke problemen hij aanliep bij zijn beschrijving van de mentaliteit van de heidense Germanen. Hij geeft aan dat het al heel moeilijk is een 'volkspsychologische beschrijving' van tegenwoordige volkeren te geven, laat staan van een volk dat eeuwen geleden leefde en waarvan slecht spaarzaam bronnen bewaard gebleven zijn. Heel eerlijk geeft hij ook aan dat 'objectief' onderzoek op zelfbedrog rust. Bij ieder geschiedkundig onderzoek dat verder gaat dan een naakte beschrijving van de feiten, is er een "snaar van de ziel van de auteur die meetrilt". Iedereen is namelijk een kind van zijn/haar tijd. Ondanks die subjectiviteit, vindt De Vries dat iedere generatie het aan haarzelf verplicht is, om opnieuw een antwoord te vinden op de vraag wat onze voorouders bewoog, om te handelen zoals zij deden. Daarbij dienen we ons bewust te zijn, dat de tijdgeest waarin we leven, de uitkomst van ons onderzoek altijd kleurt. Dat laat niet achterwege dat "nuchterheid, en betrouwbaarheid en pijnlijke eerlijkheid altijd de ornamenten van wetenschappelijk onderzoek zijn"; aldus Jan de Vries.

Deze wetenschappelijke verantwoorde instelling past Jan de Vries ook toe op hoofdstuk vier dat als titel "De Harde Wet" gekregen heeft. In misschien wel het mooiste hoofdstuk van het boek, verft de schrijver met brede penseelstroken, op een werkelijk indrukwekkende wijze, de twee basisaanschouwingen van het Germaanse levensgevoel: 'lot' en 'eer'. Enkele begrippen die de revue passeren zijn: mátt en megin, heill, gćfa en ćttargipt, hamingja, fylgja en ćttarfylgja, sköp en sköp norna, řrlög,norna dómr, urđr, Ráđ ok regin, höpt en bönd, Ragnarök en miötuđr.

Het derde artikel uit dit HJB is een lang artikel van de hand van Boppo, dat de verschillende betekenissen van het woord 'rune' behandelt. En dan wel door de loop van de eeuwen heen. Wat hebben runen, de Gotische bisschop Wulfila, de Griekse 'Eluesische mysteriën', de thulr, het Walhalla en het mysterie van Odin met elkaar te maken? Als u het artikel gelezen hebt, weet u het antwoord. En ook weet u, waar deze curieuze zinsnede op slaat: "De mystieke ervaring van de Germaanse heiden is die van een krijger, de 'unio mystica' van de christen die van een bureautijger."

Na het 'runenartikel' volgen zes korte verhalen. Zes sfeervolle en soms huiveringwekkende verhalen van 999 woorden lang, die voorgedragen werden tijdens ons Joelfeest op vrijdagavond 16 december 2011.

Dit HJB sluit af met een artikel van de hand van Gerard. Hij vertelt zeer boeiend over de betekenis van het zinnebeeld van de vijf ogen op een bruidskist in het stadhuis van Ameide. Daarbij zijn zowel de etymologie en archeologische vondsten met daarop zinnebeelden, hulpmiddel bij het vinden van de verklaring van het waarom.

Bestellen
Het HJB is te bestellen door een E-mail te sturen naar [grimmsma @ live.nl] mét je adresgegevens. Ik stuur je vervolgens de betalingsgegevens.

Specificaties van het HJB 2012:
- prijs: 9 euro (dit zijn de totale kosten van het boekje én het verzenden)
- formaat: A-5
- 108 bladzijden zwart/wit
- luxe pocket; omslag inclusief laminaat
- Binnenwerk: 320 x 460 L 100 Wit
- Omslag: Prodigital Indigo Gloss 320 x 460 B 250 Wit
- hoogwaardige papierkwaliteit voor een zeer lange levensduur

 

 

UITVERKOCHT - Heidens jaarboek 2011 - UITVERKOCHT
Trots melden we dat het negende Heidens Jaarboek 2011 klaar is. Honderd-en-vier bladzijden heidendom, rijkelijk geïllustreerd.

De onderwerpen zijn dit jaar:

- Externsteine: een bezoek waard (door Boppo)
E en uitnodiging en foto-impressie van een heidens heiligdom.

- Interview met Aat van Gilst (door Boppo)
Aat van Gilst, auteur van vele boeken over heidendom en folklore, vertelt over zijn leven en werk.

- De Baldermythe (door Boppo)
Een authentieke hervertelling van de Baldermythe, met de Edda als uitgangspunt.

- Balder als symbool van de kringloop (door Boppo)
Wat vertelt de Baldermythe ons. Een overzicht van de meningen van onderzoekers, en een nieuwe hypothese van Boppo

- Interview met Willem Schoorstra (door Boppo)
Willem Schoorstra, auteur van de nieuwe roman "Rêdbâd, Kronyk fan in Kening", vertelt over leven en werk.

- Bezield landschap (door Michiel de Nijs)
De betekenis van het landschap voor ons geestelijk leven, een persoonlijke weergave van Michiel.

- Vijf sprookjes waarin een oude mythe verwerkt is (door Weorţan Koen, Gerard, Vincent en Zahk.)
Vijf sprookjes van 999 woorden, voorgelezen tijdens Joel 2010.

Bestellen
Het HJB is te bestellen door een E-mail te sturen naar [grimmsma @ live.nl] mét je adresgegevens. Ik stuur je vervolgens de betalingsgegevens.

Specificaties van het HJB 2011
- prijs: 9 euro (dit zijn de totale kosten van het boekje én het verzenden)
- formaat: A-5
- 104 bladzijden zwart/wit
- luxe pocket; omslag inclusief laminaat
- Binnenwerk: Prodigital Indigo Gloss 320 x 460 L 100 Wit
- Omslag: Prodigital Indigo Gloss 320 x 460 B 250 Wit
- hoogwaardige papierkwaliteit voor een zeer lange levensduur

 

Uitverkocht
De Heidens Jaarboeken van 2003 tot en met 2010 zijn helaas uitverkocht.

 

 

T-hemd van Nederlands Heidendom

- Verkrijgbaar in zwart of (olijf)groen
- Keuze uit T-shirt of Girly
- Maten S, M, L, XL, XXL
- Prijs 17,50 euro (excl. verzendkosten)

De Nederlands Heidendom T-hemden zijn te bestellen door een mailtje te sturen naar:

- nhshirt@me.com
- met als onderwerp "Nederlands Heidendom T-shirtje"
- én je naam en verzendadres.

Je krijgt dan een mailtje terug met een bankrekening staat.
Op dat bankrekeningnummer kun
je 17,50 Euro + @@ Euro verzendkosten overmaken. Als het bedrag overgemaakt is krijg je je T-hemd toegestuurd.

Nog te koop:

T-Hemd merk: Fruit of the loom

Kleur zwart
1x XXL
12x XL
3x L
2x M
2x S

Kleur olijf groen
1x XXL
10x XL
1x L
1x M
3x S

T-hemd (girlie) Merk onbekend maar wel top kwaliteit.

Kleur zwart
1x L 2x
M 2x S

Kleur olijf groen
2x L
0x M
2x S

 

 

.